חממה שרותים בקהילה לאנשים עם צרכים מיוחדים
תלמים תעסוקה
מערך דיור עפולה
דיור בעמק
מערך דיור טבריה

אני מאמין

 

אני מאמין כי כל אדם,
זכאי לחיות בתנאים אידיאליים
וזהים לתנאים בהם חיים
אנשים ללא מוגבלות.
גישה זו מלווה אותנו
בכל דרכי הטיפול.
הערך העומד לנגד עינינו,
הוא ערך כבוד האדם ומתן
אפשרות לבחירה והעדפה
עבור כל אדם, לגבי חייו.

 

אני מאמין כי שירות איכותי
מתחיל בתפיסה הערכית,
כי כל אדם באשר הוא ובכללם  
אוכלוסיית האנשים עם פיגור
שכלי, זכאים לאיכות חיים
אופטימלית, עשירה ומגוונת,
המותאמת אישית לצרכיהם
ומוגבלותם של הדיירים.
צוות מערך הדיור בטבריה,
שם לו למטרה לספק
לדיירים איכות חיים זו

 

אני מאמין כי הלקוח שלנו
הוא הדייר, אך גם משפחתו.
מתוך תפיסה זו, אנו
שואפים לפיתוח קשרי אמון
הדדיים ושיתוף פעולה
מלא עם המשפחות,
על מנת לאפשר שירות
איכותי, כולל ומקיף,
לדייר בכל תחומי חייו.

 

 

כל הזכויות שמורות

הפעל נגישות

בניית אתרים